TERMES I CONDICIONS DE COMPRA

La confirmació de la comanda implica l’acceptació de la compra i d’aquestes condicions generals, que són les que regiran, en absència de condicions particulars, la seva relació amb EL GREMI DE FLEQUERS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA (en endavant EL GREMI) – C. Pau Clarís núm. 134, 3er-4art, Barcelona (08009) – CIF G-08510190

Per a resoldre qualsevol dubte en relació a aquestes condicions EL GREMI posa a la seva disposició:

 • Telèfon: 934871818
 • Correu electrònic: formacio@gremipa.com

Mitjançant l’acceptació de les condicions de compra declareu:

a) Que teniu capacitat de contractar, d’acord amb la normativa espanyola aplicable.

b) Que heu llegit aquestes condicions generals i les accepteu de forma explícita.

1.- Àmbit d’aplicació: Aquestes condicions regiran la relació comercial que establiu amb EL GREMI, formalitzada per l’execució d’una compra dels articles que EL GREMI ofereix a través de l’espai web https://cursos.gremipa.com/. Qualsevol operació efectuada fora d’aquest espai no vincula a EL GREMI.

2.- Acceptació i vigència de les condicions generals : Aquestes condicions generals poden ser modificades. La modificació es notificarà als usuaris a través de la mateixa pàgina web. En la relació establerta amb l’usuari seran vàlides i aplicables les condicions generals vigents en la data de formalització de la compra. Les clàusules començaran a regir des del moment de la perfecció del contracte, d’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, LSSI.

3.- Descripció dels articles: A la web hi ha una descripció i informació rellevant per a cadascun dels cursos que EL GREMI ofereix al usuaris, on trobareu els terminis i els materials que EL GREMI posa a disposició de l’alumna al campus virtual @GREMI-CAMPUS . Podeu sol·licitar més informació al telèfon i a l’adreça electrònica que EL GREMI posa a disposició dels usuaris. Les places són limitades i els cursos que figurin al web però no estiguin disponibles no es podran afegir a la cistella. Si el curs no està disponible pot contactar amb EL GREMI i us informarà, sense compromís, de la planificació de properes dates disponibles.

4.- Procediment de compra: El procediment establert per EL GREMI a través del seu web és el següent:

 • Cistella de compra: A través de la web es pot consultar el catàleg de cursos disponibles. Un cop localitzat s’ha de prémer sobre l’opció “Afegir a la cistella”. Podeu repetir aquesta operació tantes vegades com vulgueu. Des de l’opció de la “Cistella” podreu consultar en tot moment l’estat actualitzat de la vostra comanda amb els preus i quantitats corresponents. Des de la “Cistella” es pot modificar la comanda. Un cop estigueu d’acord amb la “Cistella” caldrà prémer sobre “Checkout” per poder Finalitzar compra.
 • Alta com a client: Per poder fer compres a la web de EL GREMI l’usuari ha d’estar donat d’alta com a client. al “Finalitzar compra” es podran recuperar les dades de client que estan informades a la base de dades de EL GREMI o donar-se d’alta com a client. Estar donat d’alta com a client de EL GREMI és completament gratuït i les vostres dades es guardaran acomplint estrictament les mesures de seguretat d’acord a la nostra Política de privacitat i de protecció de dades. Els camps marcats amb un asterisc s’han de complimentar obligatòriament.
 • Cupó o codi descompte: En el cas que tingueu i vulgueu aplicar un cupó amb un codi de descompte és imprescindible que l’introduïu abans de procedir al pagament. Us informem que EL GREMI no podrà aplicar en cap cas aquest descompte un cop hagueu formalitzat el pagament.
 • Pagament: Caldrà formalitzar fins al final el procés de pagament mitjançant PayPal o targeta de crèdit/dèbit per donar la compra com a completada. Si el pagament no es pot realitzar correctament no existirà cap obligació contractual per part de EL GREMI amb l’usuari. EL GREMI utilitza passarel·les de pagament que garanteixen el compliment de la normativa vigent i que ofereixen una total protecció i confidencialitat de les dades .
 • Confirmació comanda: Si el pagament es realitzat correctament rebreu la confirmació de la comanda amb un missatge a l’adreça electrònica que teniu notificada com a client amb les claus d’accés al curs.

5.- Preus: Tots els preus indicats a la pàgina web estan vigents pels cursos disponibles. En el cas que no estiguin disponibles immediatament, EL GREMI no pot confirmar el preu fins que torni a estar disponible. L’import de la compra que aparegui a la “Cistella” durant el procés de compra i l’import de la web han de coincidir. En cas de divergència, l’import vàlid serà el que figuri a la “Cistella”. Els preus de la “Cistella” són el preu final (inclouen iva)

6.- Anul·lació de comandes: EL GREMI es reserva el dret d’anul·lar les comandes per problemes tècnics, en aquest cas EL GREMI informarà a l’usuari, que podrà ajornar la realització del curs o sol·licitar la devolució de l’import pagat. No es podrà anul·lar per part de EL CLIENT les comandes un cop confirmat el pagament/un cop rebudes les claus d’accés.

7.- Condicions de lliurament: El lliurament de la comanda es realitzarà amb un correu electrònic a l’adreça que s’ha informat a les dades de client, mitjançant el qual s’informarà de les claus d’accés al campus virtual @GREMI-CAMPUS .

8.- Formes de pagament: Les formes de pagament acceptades per EL GREMI són únicament les establertes a la web: PayPal o Targeta de crèdit o dèbit.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Per a donar compliment al RGPD (UE) 2016/679 i a la Llei 3/2018 (LOPDGDD), EL GREMI DE FLEQUERS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA, l’informa i posa a la seva disposició la següent política de protecció de dades.

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El responsable del tractament és EL GREMI DE FLEQUERS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA (en endavant EL GREMI) amb domicili al carrer Pau Clarís núm. 134, 3er-4art, de Barcelona (08009) i CIF G-08510190.

Dades de contacte del responsable:

 • Telèfon: 934871818
 • Correu electrònic: secretaria@gremipa.com
 

Quines són les finalitats del tractament?

EL GREMI presta serveis en l’àmbit de la formació; de la gestió i assessorament laboral, comptable, fiscal i legal així com la mediació d’assegurances.

EL GREMI tractarà les seves dades personals amb les següents finalitats:

 • Poder gestionar la relació que vostè manté amb nosaltres i prestar-li els serveis que ens sol·liciti.
 • Enviar-li comunicacions i informacions, tant per correu electrònic com per correu postal, relacionats amb els serveis que EL GREMI li presta com agremiat, client o alumne.
 • Donar resposta a les seves sol·licituds d’informació.
 

Addicionalment, amb el seu consentiment explícit, les seves dades podran ser cedides a empreses i entitats amb les que EL GREMI subscrigui acords amb condicions avantatjoses pels nostres agremiats. EL GREMI l’informarà de la signatura d’aquests acords, així mateix estaran publicats i actualitzats per a la seva consulta a la nostra web a l’apartat acords comercials http://gremipa.com/acords-comercials/

Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades?

La legitimació per al tractament de les seves dades personals és l’execució i manteniment de la relació precontractual o contractual establerta per vostè amb EL GREMI i no està supeditada al seu consentiment. Per això, l’informem que les dades personals que es sol·liciten en el moment de formalitzar l’alta com a agremiat, en el contracte de serveis, en els formularis en format paper, a l’apartat de “Contacte” de la nostra web o al formulari de la “Cistella de cursos” són les estricament necessaris per a poder prestar els serveis als socis així com altres serveis contractats per a vostè. En el cas, de no facilitar aquestes dades, no podrem garantir el mantenir aquesta relació.

Per als tractaments, consistents en l’enviament de comunicacions comercials de terceres per a les finalitats addicionals indicades en l’apartat anterior, sempre requerirem el seu consentiment exprés, en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicionarà el manteniment de la relació que EL GREMI manté amb vostè.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les seves dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals i en tot cas mentre es mantingui la vigència del seu consentiment.

Decisions automatitzades

EL GREMI no elabora perfils a partir de decisions automatitzades, totes les decisions de tractament en base a les finalitats abans indicades es prenen sempre amb la intervenció d’una persona.

Destinataris de les seves dades

EL GREMI no comunicarà les seves dades personals a tercers, a excepció:

Que sigui necessari per a la prestació del servei sol·licitat (notaries, Administracions, etc.) o per al compliment d’una obligació legal.

Ens hagi donat el seu consentiment explícit per cedir les seves dades a terceres empreses per a les finalitats indicades al punt “Quines són les finalitats del tractament” d’aquesta política de protecció de dades.

Com vetlla EL GREMI per les seves dades?

El GREMI ha adoptat, d’acord a la legislació vigent, les mesures organitzatives i tècniques necessàries per assegurar la protecció de les dades de caràcter personal per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat o altres riscos possibles durant el seu tractament.

Drets de les persones interessades

Dret d’accés: La persona interessada té dret a obtenir de EL GREMI la confirmació de si s’estan tractant o no les seves dades personals i, en cas afirmatiu, a que se li faciliti la informació de quines dades seves està tractant EL GREMI.

Dret de rectificació: La persona interessada té dret a la rectificació de les seves dades inexactes i, en funció del tractament, que es completin les dades que siguin incompletes

Dret de supressió («el dret a l’oblit»): L’interessat té dret a la supressió de les seves dades personals quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals es van recollir.

Dret a la limitació del tractament: L’interessat té dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest només podran ser objecte de tractament, a excepció de la seva conservació, per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

Dret a la portabilitat de les dades: L’interessat té dret a rebre les seves dades personals, que ens hagi facilitat pel seu tractament, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica o transmetre-les a un altre responsable.

Dret d’oposició: L’interessat té dret a oposar-se al tractament de les seves dades en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, en aquest cas EL GREMI deixarà de tractar les dades excepte que per motius legítims imperiosos o per l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Per exercir els seus drets, la persona interessada ha d’enviar una sol·licitud juntament amb una còpia del seu document identificatiu a:

 • correu electrònic: secretaria@gremipa.com
 • per escrit: Pau Clarís núm. 134, 3er-4art, Barcelona (08009)
 

Així mateix la persona interessada podrà presentar una reclamació davant la Agencia Española de Protección de Datos, especialment quan consideri que EL GREMI no ha satisfet degudament l’exercici dels seus drets.