AVISO LEGAL

Dades d’identificació

EL GREMI DE FLEQUERS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA (en endavant el GREMI), és una entitat associativa empresarial que es regeix pels Estatuts dipositats amb el número 08/151, a l’oficina de dipòsits d’Estatuts del C.M.A.C., de Barcelona. El seu domicili és C/Pau Claris, nº 134, 08009 Barcelona, N.I.F. G-08510190

Correu electrònic: secretaria@gremipa.com

Vigència de la informació

L’accés al portal del GREMI i així mateix la informació relativa a qualsevol dels productes i serveis que aquesta conté comporta l’acceptació de les condicions contemplades en el present avís legal. D’igual forma la informació continguda en aquestes pàgines és la vigent en l’actualitat després de l’última actualització realitzada. No obstant, la informació relativa a productes i serveis oferts en aquesta pàgina web és exclusivament orientativa i de cap manera vinculant.

Propietat intel·lectual o industrial

El contingut de la present pàgina web està protegit per la Llei de Propietat Industrial o Intel·lectual. Per tant els continguts, codis font, forma, disseny, pàgines, marques, noms comercials, logotips així com denominació de productes, aplicatius i eines són propietat del GREMI i la seva distribució, modificació, transmissió, còpia o qualsevol utilització dels mateixos ha de ser autoritzada expressament pel GREMI . Ha d’advertir-se que la infracció de les normes protectores de la propietat industrial o intel·lectual comporta, en el seu cas, a més de les possibles responsabilitats econòmiques l’exigència de responsabilitats penals.

Responsabilitats

La informació continguda en aquestes pàgines web és la vigent en la data de la seva última actualització i no representa cap obligació contractual pel GREMI sinó que s’exposa amb finalitat informativa i no constitueix una oferta de compra o venda de cap tipus de producte o servei.

El GREMI refusa qualsevol responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts de les seves pàgines web i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés, de manera temporal o definitiva sense necessitat d’avís previ. Tampoc es fa responsable sobre qualsevol informació no elaborada directament per l’empresa i refusa, de manera especial, qualsevol responsabilitat sobre la informació continguda en les pàgines web a les que es té accés mitjançant enllaços (links).

Així mateix, el GREMI no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir per l’ús d’ordinadors infectats amb virus informàtics, ni de les conseqüències derivades del mal funcionament del navegador (browser) o per l’ús de versions no actualitzades.

El GREMI. Tots els drets reservats.